Konj Klub Utakmica Bodovi Godina Izvještaj
April KK Pegasos Kup 16,50 2020
Ariana Fondacija Otvorena utakmica 85,00 2020
Athena KK Sarajevo Kup 93,50 2020
Athena KK Sarajevo Otvorena utakmica 425,00 2020
Baltazar KK Vilenjak Otvorena utakmica 85,00 2020
Baltazar KK Vilenjak Otvorena utakmica 110,00 2021
Billy KK Sarajevo Kup 143,00 2020
Billy KK Sarajevo Otvorena utakmica 800,00 2020
Billy KK Sarajevo Otvorena utakmica 375,00 2021
Calypso KK Vilenjak Otvorena utakmica 35,00 2020
Cassad KK Vilenjak Otvorena utakmica 325,00 2020
Dona Fondacija Kup 198,00 2020
Ela KK Hidalgo Otvorena utakmica 330,00 2021
Gavran KK Hidalgo Otvorena utakmica 25,00 2020
Gavran KK Hidalgo Otvorena utakmica 250,00 2021
Jard KK Sarajevo Otvorena utakmica 300,00 2021
Jassie KK Sarajevo Kup 27,50 2020
Kuhaylan Zaid Sansal KK Visoko Otvorena utakmica 80,00 2020
Lady Caroline KK Hidalgo Otvorena utakmica 80,00 2020
Masha KK Vilenjak Otvorena utakmica 185,00 2021
Nar KK Vilenjak Kup 220,00 2020
Nar KK Vilenjak Otvorena utakmica 525,00 2020
Nar KK Vilenjak Otvorena utakmica 180,00 2021
Orhan KK Appaloosa Otvorena utakmica 120,00 2021
Prince KK Basquil Otvorena utakmica 140,00 2021
Princess KK Vilenjak Kup 132,00 2020
Princess KK Vilenjak Otvorena utakmica 540,00 2020
Princess KK Vilenjak Otvorena utakmica 460,00 2021
Shagya Oscar KK Basquil Otvorena utakmica 15,00 2021
Srna KK Hidalgo Otvorena utakmica 35,00 2020
Stella KK Sarajevo Kup 77,00 2020
Stella KK Sarajevo Otvorena utakmica 95,00 2020
Stella KK Sarajevo Otvorena utakmica 235,00 2021
Tango KK Sarajevo Kup 148,50 2020
Tango KK Sarajevo Otvorena utakmica 180,00 2020
Tango KK Sarajevo Otvorena utakmica 165,00 2021