Konj Klub Utakmica Bodovi Godina Izvještaj
Kup 16,50 2020
Ariana Fondacija Otvorena utakmica 85,00 2020
Athena KK Sarajevo Kup 93,50 2020
Athena KK Sarajevo Otvorena utakmica 425,00 2020
Baltazar KK Vilenjak Otvorena utakmica 85,00 2020
Billy KK Sarajevo Kup 143,00 2020
Billy KK Sarajevo Otvorena utakmica 800,00 2020
Calypso KK Vilenjak Otvorena utakmica 35,00 2020
Cassad KK Vilenjak Otvorena utakmica 325,00 2020
Dona Fondacija Kup 198,00 2020
Gavran KK Hidalgo Otvorena utakmica 25,00 2020
Jassie KK Sarajevo Kup 27,50 2020
Kuhaylan Zaid Sansal KK Visoko Otvorena utakmica 80,00 2020
Lady Caroline KK Hidalgo Otvorena utakmica 80,00 2020
Nar KK Vilenjak Kup 220,00 2020
Nar KK Vilenjak Otvorena utakmica 525,00 2020
Princess KK Vilenjak Kup 132,00 2020
Princess KK Vilenjak Otvorena utakmica 540,00 2020
Srna KK Hidalgo Otvorena utakmica 35,00 2020
Stella KK Sarajevo Kup 77,00 2020
Stella KK Sarajevo Otvorena utakmica 95,00 2020
Tango KK Sarajevo Kup 148,50 2020
Tango KK Sarajevo Otvorena utakmica 180,00 2020