Takmičar Starosna kategorija Klub Bodovi Godina Izvještaj
Aida Vražalica Senior KK Hidalgo 80,00 2020
Ajna Alaim Dijete KK Sarajevo 179,50 2020
Amina Galijatović Junior Fondacija 25,00 2020
Asja Bajramović Dijete Fondacija 55,00 2020
Džan Imamović Junior KK Vilenjak 1057,00 2020
Eldin Kobilić Junior Fondacija 60,00 2020
Ema Mijić Dijete KK Sarajevo 191,00 2020
Emin Delibašić Dijete KK Vilenjak 745,00 2020
Iman Krupalija Junior KK Visoko 80,00 2020
Iman Muftić Dijete KK Basquil 16,50 2020
Lujeyn Osman Ali Keila Junior KK Vilenjak 35,00 2020
Manuela Stanišić Junior Fondacija 143,00 2020
Mia Hodžić Junior KK Sarajevo 135,00 2020
Nedžla Ferhatović Dijete KK Sarajevo 186,00 2020
Osman Bešić Senior KK Visoko 25,00 2020
Rasim Jusufović Senior KK Sarajevo 80,00 2020
Sabrina Glušac Junior KK Hidalgo 25,00 2020
Sanel Vražalica Senior KK Hidalgo 35,00 2020
Tayra Jusufović Dijete KK Sarajevo 1218,00 2020