Takmičar Starosna kategorija Klub Bodovi Godina Izvještaj
Dino Falan Senior KK Basquil 80,00 2020
Ema Mijić Dijete KK Sarajevo 40,00 2020
Mihrad Peljto Senior KK Sarajevo 76,00 2020
Sara Čehajić Junior KK Visoko 38,00 2020